1. Základní informace

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na tomto eshopu je její provozovatel, společnost Luciferlights, sro. , se sídlem Služská 779, Praha 8, 18200, IČ: 05495482, DIČ:CZ05495482, zapsaný v obchodním rejstříku. Jako správce zpracovává vaše osobní údaje.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Osobní údaje, které nám sami poskytnete
 • Osobní údaje, které zpracováváme automaticky:

  Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na náš eshop, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

  Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

 • Cookies

2. Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Nákup zboží a služeb: vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom řádně odbavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům se na Vás můžeme telefonicky nebo emailem obrátit.
 • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 • Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada funkcí. Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit.
 • Marketingová činnost:
  • E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit pomocí našeho kontaktního fornuláře, emailem nebo telefonicky.
  • Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží.
 • Zlepšování našich služeb: pomocí analýzy chování zákazníků na webu zjišťujeme o co mají zákazníci zájem. K optimalizaci eshopu a našich produktů můžeme využít také nástroj Google Analytics.
 • Zákaznická hodnocení zboží a služeb a průzkum spokojenosti: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Vlastní ohodnocení můžete také vyplnit na stránce produktu.
 • Uplatnění práv a právních nároků: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku).

3. Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

 • Plnění a uzavření smlouvy

  Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

 • Oprávněné zájmy

  Na základě oprávněného zájmu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové zprávy.

  Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést emailem nebo telefonicky námitku.

4. Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

 • Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Předané údaje zahrnují vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, email, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

5. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat minimálně po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi nebo jak to bude potřeba pro zajištění záručního a pozáručního servisu.

Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

6. Zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme přiměřená opatření k tomu, aby osobní data byla v bezpečí a abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů

Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným přístupem.

7. Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

 • Úprava a doplnění

  Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě.

  Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

 • Oprava

  V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

 • Přístup

  Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

 • Výmaz

  Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku).

  Své právo můžete uplatnit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

 • Vznesení námitky

  Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí našeho kontaktního formuláře.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkční. Nemohou být vypnuty bez zablokování fungování stránky.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní s jejich pomocí určujeme počet návštěv, zdroj návštěv našich stránek.

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my a naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah a reklamy.