Postup při reklamaci

Prosíme zkontrolujte následující věc před nahlášením reklamace:

OVĚŘTE, ŽE JE BATTERYPACK OPRAVDU NABITÝ. Pokud je batterypack plně vybitý, je možné, že zafungoval ochranný obvod a baterii odpojil, aby předešel jejímu podvybití. Takový batterypack stačí na chvíli zapojit do nabíječky a čelovka by s ním měla opět fungovat. Batterypack se nabijí síťovou nabíječkou, jeho signalizační dioda svítí zeleně v případě nabitého batterypacku a červeně, když se nabijí. Je bezpodmínečně nutné dodržet správný postup zapojení nabíječky - vždy nejdříve připojte nabíječku do sítě a teprve poté batterypack do nabíječky! 

Lucifer čelovky
Luciferlights, s.r.o. © 2020