1. Základní informace

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na tomto eshopu je její provozovatel, společnost Luciferlights, sro. , se sídlem Služská 779, Praha 8, 18200, IČ: 05495482, DIČ:CZ05495482, zapsaný v obchodním rejstříku. Jako správce zpracovává vaše osobní údaje.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

2. Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

3. Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

4. Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

5. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat minimálně po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi nebo jak to bude potřeba pro zajištění záručního a pozáručního servisu.

Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

6. Zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme přiměřená opatření k tomu, aby osobní data byla v bezpečí a abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů

Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným přístupem.

7. Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).